خلاصه | بلاگ

خلاصه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

....در یک جامعه عادل حقوق دینداران و بی دینان برابر است و حقی به نام نرجیدن دینداران و وظیفه ای به عنوان نرنجاندن دینداران وجود ندارد تا براساس آن بتوان گفت بی دینان حق ندارند سخنی بر زبان بیاورند که رنجیدن دینداران را در پی داشته باشد. اگر چنین حقی وجود داشته باشد به یک میزان برای همه افراد ثابت است چه دیندار و چه بی دین. بلی هیچ کس حق ندارد به دیگران و آراء و عقاید و مقدسات دیگران اهانت کند اما چنین وظیفه ای، چنانچه گفتیم، مختص بی دینان نیست و دینداران هم حق ندارند به آراء و عقاید و مقدسات بی دینان اهانت کنند. اما حق و بل وظیفه نقد و انتقاد محترمانه آراء و عقاید برای هردو گروه به یک مقدار ثابت است، ولو اینکه اعمال یا استیفای چنین حقی یا انجام چنین وظیفه ای به طور طبیعی ممکن است رنجش خاطر صاحبان عقیده مورد نقد را در پی داشته باشد.

دکتر ابوالقاسم فنائی
اخلاق دین‌شناسی - صفحه 103

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت: 4:02