قسمتی ازخلاصه کتاب:انتخابات ریاست جمهوری فرانسه | بلاگ

قسمتی ازخلاصه کتاب:انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قسمتی ازترجمه کتاب:                      

         انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

نویسندگان:

- مایکل اس لوئیس بک

- وندل میلر استاد برجسته علوم سیاسی دردانشگاه آیووا، ایالات متحده امریکا

- ریچارد نادواستاد علوم سیاسی، دانشگاه مونترال، کانادا

- اریک بلانگردانشیار علوم سیاسی، دانشگاه مک گیل کانادا

مولف :مسعودمرادپورگیلده

مقدمه

به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه  پراز پیچ و خم احزاب، نهادها،رفتارانها است. اما مسابقه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به عنوان یک راهنمای عمل قرارمیگیرد.که در طول 30 سال گذشته، سه رئیس جمهور فرانسه شناخته شده که عبارتند از؛جمهوری: سوسیالیست فرانسوا میتران (1981-1995)،گلیست ژاک شیراک (1995-2007)، و رهبر کنونی ازراست، نیکولا سارکوزی (2007-). داشتن تنها سه تن از رهبران ملی در سراسر این مدت زمان این تصویررا نشان می دهد که این کشوردرحال تداوم بزرگ دولت، طبقه سنتی سیاسی را  دوباره پر کرداست. در برخی ازموارد، این تصور حلقه همخونی سیاسی درفرانسه است. (به عنوان مثال، شیراک  نخست وزیر برای میتران در سال 1986 بود، و در برابر او در فرار1988و  در برابر ژوسپن در سال 1995 بود.) با این حال، این تداوم آشکار ماسک پیچیدگی سیاست انتخاباتی درفرانسه رانشان میدهد . هنگامی که در بسیاری از طرف های درگیر در این دوره نگاه کنیم،همراه با تغییرات نهادی، مفهوم قدرت بدون زور انتقال  وناپدید می شود.

تغییرات در احزاب و نهادها ،رفتار رای دهندگان فرانسوی از طریق تحلیل غالب، در سیستم  انتخابات ریاست جمهوری درچهارمسابقه انتخاباتی در سالهای 1988، 1995، 2002،2007 این مسابقات  به ما توضیح می دهدکه یک نظریه غالب رامطرح نماییم.بنابراین، ما با دقت به بررسی ثبات سیستمی درانتخابات فرانسه می پردازیم در حالی که در همان زمان مستنداتی وجودداشت که این سیستم درحال تغییراست!این توانایی برای بررسی پویایی منظم را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را نشان میدهد.

اصولا دراین کتاب به احزاب و نهادهای اطراف در انتخابات ازرئيس جمهورگرفته تاافرادزیردست و....و پس زمینه تغییر تجزیه و تحلیل، بررسی رقابت احزاب فرانسه، نهادهای انتخاباتی ریاست جمهوری،و نظریه های انتخابات درفرانسه می پردازد.بنابراین، در نهایت یک نتیجه گیری  ارائه می دهیم رویکرد نظری خود ما به مطالعه انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، و نحوه این رویکرد در این کتاب آشکار می شود.

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت: 13:33